Wat is zwangerschapsverlof

7 januari 2023

Als je zwanger bent, heb je recht op minstens 16 weken zwangerschapsverlof. Deze periode begint een aantal weken voor je bevalling en loopt door tot enkele maanden na de geboorte van je kindje. Tijdens deze periode ontvang je doorgaans een zwangerschapsuitkering. Hoe vraag je je verlof aan tijdens je zwangerschap en wat zijn je rechten?

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof..

zwangerschapsverlof

Wat is zwangerschapsverlof?

Zwangerschapsverlof is strikt genomen alleen het verlof waar je recht op hebt vóór je bevalling. Het verlof na je bevalling wordt officieel bevallingsverlof genoemd. In de praktijk wordt met zwangerschapsverlof vaak de totale verlofperiode voor en na de bevalling bedoeld.

Het verlof voor je uitgerekende datum kan je gebruiken om je voor te bereiden op je bevalling, de komst van je kindje en vooral om rustig aan te doen. Dat kan je de laatste weken van je zwangerschap goed gebruiken!

Je zwangerschapsverlof loopt tot en met de dag van je bevalling. Daarna gaat je bevallingsverlof in.

Bevallingsverlof

Bevallingsverlof is het verlof waar je recht op hebt vanaf de dag na je bevalling. De vrije weken na de geboorte van je kindje gebruik je om te herstellen van de bevalling, om te wennen aan het nieuwe mensje in je leven en aan je rol als mama.

Duur zwangerschapsverlof

Je totale verlof duurt in totaal minstens 16 weken. Je zwangerschapsverlof start 4 tot 6 weken voor je uitgerekende datum. Vanaf 4 weken voor de uitgerekende datum ben je verplicht om rust te nemen en met verlof te gaan. De overige 10 tot 12 weken kan je gebruiken als bevallingsverlof na de geboorte van je baby.

Zwangerschapsverlof aanvragen

Waar en wanneer je zwangerschapsverlof aanvraagt, hangt af van je situatie. Houd er rekening mee dat je het op tijd aan de juiste partij doorgeeft.

Als je in loondienst bent, moet je het minstens 3 weken voordat je met zwangerschapsverlof gaat aanvragen bij je werkgever. Je werkgever mag dit verlof niet weigeren. Als je een uitkering hebt of zelfstandige bent, moet je je zwangerschapsverlof aanvragen bij het UWV.

Voor het aanvragen van je zwangerschapsverlof heb je altijd een zwangerschapsverklaring met je uitgerekende datum nodig. Deze kan je opvragen bij je arts of verloskundige.

Zwangerschapsverlof berekenen

Je hebt dus recht op minstens 16 weken verlof in totaal, maar je daadwerkelijke verlofperiode kan langer duren. Wanneer je kleine besluit om later dan gepland ter wereld te komen, dan kan je zwangerschapsverlof langer worden dan 16 weken.

Je kan zelf deels bepalen hoe je het aantal weken voor en na je bevalling verdeelt. Zo kan je zelf beslissen of je voor je bevalling 4, 5 of 6 weken zwangerschapsverlof opneemt. Het aantal weken bevallingsverlof hangt af van het aantal weken zwangerschapsverlof dat je hebt opgenomen voorafgaand aan je bevalling.

Als je voor je bevalling minder dan 6 weken verlof hebt gehad, mag je de overgebleven weken optellen bij je bevallingsverlof. Je bevallingsverlof is altijd minstens 10 weken, ongeacht de situatie. In totaal heb je altijd recht op minstens 16 weken verlof.

Voorbeeldberekening
Je bent 5 weken voor je uitgerekende datum met zwangerschapsverlof gegaan. Omdat je recht hebt op 6 weken verlof, mag je de overgebleven week optellen bij je bevallingsverlof. Dit komt neer op 10 + 1 = 11 weken bevallingsverlof.

Zwangerschapsverlof bij bijzonderheden

Bijna niemand bevalt op de uitgerekende datum. Hoe wordt dit berekend met je zwangerschaps- en bevallingsverlof?

Zwangerschapsverlof en te vroeg geboren baby

Als je baby te vroeg wordt geboren, mag je het aantal weken tekort aan zwangerschapsverlof optellen bij je bevallingsverlof.

Voorbeeldberekening
Je bent 6 weken voor je uitgerekende datum met zwangerschapsverlof gegaan. Je baby wordt 2 weken te vroeg geboren. Je hebt dan maar 4 weken zwangerschapsverlof gehad. De overgebleven 2 weken mag je optellen bij je bevallingsverlof. Je hebt dan 10 + 2 = 12 weken bevallingsverlof. In totaal heb je 4 + 12 = 16 weken verlof.

Zwangerschapsverlof en te laat geboren baby

Als je baby te laat wordt geboren, heb je langer zwangerschapsverlof. Er verandert niets aan je bevallingsverlof: je hebt na de bevalling namelijk altijd recht op 10 weken verlof.

Voorbeeldberekening
Je bent 6 weken voor je uitgerekende datum met zwangerschapsverlof gegaan. Je baby wordt 2 weken te laat geboren. Je hebt dan 6 + 2 = 8 weken zwangerschapsverlof gehad. Na je bevalling heb je nog steeds 10 weken bevallingsverlof. In totaal heb je 8 + 10 = 18 weken verlof.

Zwangerschapsverlof en meerling

Als je zwanger bent van een meerling, heb je in totaal recht op minstens 20 weken verlof. Hiervan zijn 8 tot 10 weken zwangerschapsverlof. Vanaf 8 weken voor je uitgerekende datum ben je verplicht om met verlof te gaan. Na je bevalling heb je recht op nog minstens 10 weken bevallingsverlof. Het aantal weken dat je aan zwangerschapsverlof gemist hebt, mag je optellen bij je bevallingsverlof.

Voorbeeldberekening
Je bent 10 weken voor je uitgerekende datum met zwangerschapsverlof gegaan. Je baby’s worden 6 weken te vroeg geboren. Je hebt dus maar 10 – 6 = 4 weken zwangerschapsverlof gehad. De overgebleven 6 weken mag je optellen bij je bevallingsverlof, dus 10 + 6 = 16 weken bevallingsverlof. In totaal heb je 4 + 16 = 20 weken verlof.

Extra bevallingsverlof

Als je baby na de geboorte langer dan 7 dagen in het ziekenhuis moet blijven, heb je recht op extra bevallingsverlof. Je mag hierbij het aantal dagen dat je kindje ná de eerste 7 dagen in het ziekenhuis ligt, optellen bij je bevallingsverlof, met een maximum van 10 extra weken. Bekijk hoe je het precieze aantal extra dagen bevallingsverlof berekent hier..

Bevallingsverlof gespreid opnemen

De eerste 6 weken na je bevalling moet je het bevallingsverlof aaneengesloten op nemen. De weken die je na deze 6 weken nog overhebt, mag je gespreid opnemen tot 30 weken na je bevalling.

Het gespreid opnemen van je bevallingsverlof moet je officieel aanvragen bij je werkgever. Doe dit binnen 3 weken nadat je bevallingsverlof in is gegaan. Je werkgever moet binnen 2 weken reageren op je aanvraag en mag de aanvraag niet weigeren, tenzij het bedrijf hier ernstig door in de problemen komt.

Zwangerschapsuitkering

Tijdens je zwangerschapsverlof heb je recht op een zwangerschapsuitkering, tijdens je bevallingsverlof op een bevallingsuitkering.

Zwangerschapsuitkering en loondienst

Als je werkt bij een werkgever, moet deze de zwangerschapsuitkering aanvragen bij het UWV. Meestal betaalt het UWV de uitkering aan je werkgever en betaalt je werkgever jouw salaris gewoon door.

De hoogte van de zwangerschapsuitkering verschilt per persoon en is afhankelijk van je salaris. Je ontvangt 100% van je dagloon.

Zwangerschapsuitkering met uitkering

Als je een uitkering ontvangt, heb je ook recht op een zwangerschapsuitkering. Vraag dit 4 tot 2 weken voor je eerste verlofdag aan bij het UWV. Je ontvangt deze uitkering in plaats van je huidige uitkering. Je krijgt 100% van je dagloon, gebaseerd op de uitkering die je had.

Zwangerschapsuitkering en ZZP’er

Als zelfstandige heb je in de meeste gevallen recht op een zwangerschapsuitkering, mits je voldoet aan een aantal voorwaarden. Je moet dit tussen de 24 en 2 weken voordat je zwangerschapsverlof ingaat aanvragen bij het UWV.

De hoogte van de uitkering wordt berekend op basis van je inkomsten van het jaar ervoor, maar is nooit hoger dan het bruto minimumloon.

Zwangerschapsverlof en rechten

Rondom je zwangerschapsverlof en bevallingsverlof heb je een aantal rechten. Je hebt recht op:

  • Minstens 16 weken verlof. Je werkgever mag het verlof niet weigeren.
  • Zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Dit moet je werkgever aanvragen bij het UWV. Als je een uitkering hebt of zelfstandige bent, moet je dit zelf bij het UWV aanvragen en voldoen aan een aantal voorwaarden.
  • Ziektewetuitkering. Als je voor je verlof ziek bent door de zwangerschap of na je verlof nog ziek bent door de bevalling, heb je recht op een ziektewetuitkering. Dit geldt alleen voor de periode die buiten je verlof valt. Als je een uitkering ontvangt, hangt het af van je uitkering of je hier recht op hebt. Als zelfstandige heb je hier alleen recht op als je hiervoor vrijwillig verzekerd bent.
  • Geen ontslag. Je werkgever mag je niet ontslaan tijdens je zwangerschap, je verlofperiode of de eerste 6 weken na je bevallingsverlof. Dit mag ook niet als je arbeidsongeschikt bent door de zwangerschap of bevalling, of binnen 6 weken na je arbeidsongeschiktheid. Tenzij je contract al afliep voordat je zwanger was.
  • Opbouw van vakantiedagen. Het opbouwen van vakantiedagen loopt tijdens je verlof gewoon door. Je werkgever mag je daarnaast niet vragen of eisen om je vakantiedagen op te nemen als verlof.
  • Extra verlof bij ziekenhuisopname kind. Het aantal dagen dat je baby langer dan 7 dagen in het ziekenhuis ligt, mag je tot maximaal 10 weken optellen bij je bevallingsverlof.

Zwangerschapsverlof partner

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Werkt de partner bijvoorbeeld 5 dagen 6 uur per dag? Dan krijgt hij of zij 30 uur verlof: 5 x 6 werkuren. De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door. De werknemer kan de verlofdagen van het geboorteverlof naar eigen inzicht opnemen. Maar moet dit wel doen binnen 4 weken na de geboorte van het kind.

Lees hier: Geboorteverlof voor partner

Delen op Facebook
Delen op Pinterest

Lees ook

zwangerschap

Volg je hart want dat klopt!

Wanneer je geboren bent word je direct al bloot gesteld aan hoge verwachten. De bekende zinnen, Rolt ze al, praat...
babyboek hoe groot is jouw baby

Dag erwtje, welkom watermeloen!

Hoe groot is de baby in de buik? Die vraag krijgen zwangere vrouwen heel vaak. Mama’s-to-be’s weten precies hoe groot...
verlof zwangerschap

12 leuke tips tijdens je zwangerschapsverlof

Na maanden aan het idee wennen dat je binnenkort mama wordt, na het ondergaan van alle zwangerschapskwaaltjes en natuurlijk je...